piątek, 23 listopada 2012

Surfaktanty - charakterystyka i działanie

Surfaktanty (inaczej tensydy) to substancje o charakterze polarnym występujące powszechnie we wszystkich chemikaliach służących do oczyszczania. Od płynu do naczyń po szampon, chociaż jeden od drugiego niewiele się różni. Charakter polarny substancji to (jakby ktoś nie wiedział ;)) wg Wikipedii "właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości." :D. Po naszemu : cząsteczka danej substancji musi mieć nierównomiernie rozłożony ładunek elektryczny, żeby była polarna. Nie musi by jonowa ogólnie (nie musi być naładowana dodatnie lub ujemnie) by była polarna. Np cząsteczka wody jest obojętna elektrycznie, a jest polarna, ponieważ elektrony w wiązaniach sa przesunięte w stronę tlenu i tworzą w tej okolicy (nie całej cząsteczce) ładunek ujemny. To tak słowem wstępu :).
Surfaktanty składają się (podobnie jak cząsteczka wody) z dwóch części : hydrofobowej (lipofilowej) i hydrofilowej. W wielkim uproszczeniu wygląda on tak:

źródło
Część hydrofilowa jest polarna, lub posiada grupę funkcyjną która wytwarza miejscowy ładunek elektryczny. Ta część lubi lączyć się z wodą. Natomiast część hydrofobowa jak sama nazwa wskazuje, wody nie lubi, ale za to lubi tłuszcze, skąd druga nazwa - lipofilowa. Nie jest ona polarna. Jako iż surfaktanty posiadają obie te grupy, są nazwane związkami amififilowymi. Dzięki tej swojej właściwości są dobrymi środkami oczyszczającymi.

Jak już napisałam, część hydrofobowa łączy się z tłuszczami, a część hydrofilowa z wodą. Do tego sprawadza się całe działanie surfaktantów. Cząstka składająca się z surfaktantu, tłuszczu i wody nosi nazwę miceli. Micele można łatwo usunąć z czyszczonej powierzchni, dlatego surfaktanty znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia.
Surfaktanty dzielą się na anionowe, kationowe, amfoteryczne i niejonowe. Szczegółowo wszystkie grupy opiszę w następnym poście :)

Wszystkie informacje tutaj zamieszczone są mojego autorstwa, poszczególne z  wypisanym źródłem.

Miłego wieczoru :)
Thalea

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz